Search

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w TREESTE DAWID WYSOKIŃSKI,
Kolejowa 28, 09-500 Gostynin, NIP: 9710726337
1.2 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym TREESTE Klientem może być tylko Konsument;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Sprzedawca – TREESTE DAWID WYSOKIŃSKI, Kolejowa 28, 09-500 Gostynin, NIP: 9710726337;
  • Sklep – sklep internetowy TREESTE DAWID WYSOKIŃSKI
  • Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym www.treeste.pl;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów

1.3 Regulamin – niniejszy dokument dotyczący świadczenia usług drogą Sklep za pomocą sieci internetowej oferuje w sprzedaży meble. Produkty dostępne są w formie gotowych towarów lub niestandardowych – wykonywanych na zamówienie Klienta,
1.4 Wszystkie informacje o produktach można znaleźć na stronie internetowej www.treeste.pl.
1.5 Klienci mogą kontaktować się ze sprzedawcą drogą elektroniczną – treestedsgn@gmail.com

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1 Korzystanie ze strony Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu (w szczególności przed złożeniem zamówienia) Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności stanowiącą jego integralną część.
2.3 Klient zobowiązany jest do włączenia w przeglądarce możliwości zapisu plików „cookies”
2.4 Aby dokonać Zamówienia Klient powinien posiadać dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu.
2.5 Zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą do prezentacji oferty. 
2.6 Opublikowane na stronie Sklepu nazwy oraz opisy podlegają ochronie prawnej.
2.7 Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w sklepie. 
2.8 Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu. 
2.9 Każdy Klient rejestrujący się lub dokonujący zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji.

3. Zawieranie umowy

3.1 Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.
3.2 Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
3.3 Ceny podane na Stronie to ceny brutto (określone w złotych polskich). Koszty przesyłki doliczane są oddzielnie- patrz zakładka „DOSTAWA”. 
3.4 Sprzedawca dokonuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Kolory produktów mogą się różnić – wynika to między innymi z różnych ustawień ekranu, a także z powodu używania lampy błyskowej. Sklep w tym celu zamieszcza opisy produktu. Z uwagi na inną partię produkcyjną lub wykorzystania naturalnego drewna niektóre produkty mogą nieznacznie różnić się od produktów na zdjęciach (dotyczy to rozmieszczenia słojów, odcieniu drewna itp.).
3.5 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pomocą strony internetowej www.treeste.pl lub drogą e-mailową. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży drogą telefoniczną.
3.6 Sprzedawca oferuje w sprzedaży produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.
3.7 Aby skorzystać z Formularza zamówienia Klient wybiera produkt i naciska przycisk „Dodaj do koszyka”
3.8 Po dodaniu towaru do koszyka Klient może kontynuować zakupy lub przejść do złożenia zamówienia. Po zakończeniu wybierania Produktów, Klient naciska przycisk „Przejdź do płatności” i uzupełnia swoje dane oraz sposób dostawy.
3.9 Aby dokonać zamówienia Klient jest zobowiązany potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”.
3.10. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Dochodzi wtedy do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem,
a Sprzedawcą.
3.11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
3.12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
3.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

4. PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
4.2. Przy złożeniu zamówienia otrzymują Państwo Fakturę zaliczkową w wysokości 50% kwoty zamówienia. Faktura końcowa wystawiana jest 2-3 dni przed wysyłką, po wysłaniu zdjęć gotowych produktów do klienta. Towar wysyłany jest po otrzymaniu drugiej wpłaty za zamówienie.
4.3. Płatność uważa się za dokonaną z momentem zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
4.4 W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

Back to Top
Product has been added to your cart